Trilkasten

Trilkasten

Trilkasten is een breed project waar ik voornamelijk trilmotors aan objecten en klankkasten bevestig. Door de trilling van de motors gaan de objecten zoemen, ratelen en schudden. Mijn andere instrumenten zoals de keramische lithofoon, didgeridoo en harmonium combineer ik daarbij om over een nog veelzijdiger scala aan klanken te beschikken. De objecten staan verspreid door de ruimte en het publiek is uitgenodigd om er tussen te gaan zitten/liggen. De klanken zijn lang en aanhoudend, en veranderen traag van vorm. Ik de ruimte ontstaan allerlei ‘knopen en draaikolken’ van interferentie en boventoon pieken in de ruimte die de luisteraar in een trans kan brengen.